قران العظیم

طبقه بندی موضوعی

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِیمِ

هدف از ایجاد این سایت ، طرح موضوعات قرآنی و همچنین ارائه نتایج پژوهشهایی است که اینجانب در زمینه برخی موضوعات قرآنی انجام داده ام  البته ممکن است نتایج پژوهشها به مرور زمان و با انجام بررسی های بیشتر یا با استفاده از نظرات دریافتی از دوستان دستخوش تغییر یا اصلاح شوند بنابرین کسانی که از مطالب این کانال استفاده میکنند به این امر دقت داشته باشند.

روش پژوهشی استفاده شده بدین صورت است که ابتدا عبارات ، واژه ها ، ریشه ها و کلمات مرتبط با موضوع  مورد نظر ، شناسایی می شوند . در مرحله بعد توسط نرم افزارهای مختلف این عبارات در قرآن جستجو شده و آیات مربوطه جمع آوری می شود . در مرحله بعد  معانی ، مفاهیم و تفاسیر مربوط به هر عبارت در هر آیه توسط نرم افزارها و کتابهای تفسیری و پژوهشهای قبلی انجام شده در وب مورد بررسی قرار گرفته و آیات مربوطه دسته بندی می شوند و در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه گیری میشود .

عید سعید غدیر خم 1439